Spring naar inhoud

Overbrug de kloof!

Contact

Herkent u onderstaande uitdagingen en problemen in de laboratorium automatisering?

  1. Medewerkers zijn te veel tijd kwijt aan invoer, review en rapportage van resultaten
  2. Data is moeilijk terug te vinden voor bijvoorbeeld onderzoek, trend analyse, inspecties
  3. Medewerkers besteden te veel tijd aan beheer en kwalificatie van ICT
  4. Data kan niet worden uitgewisseld tussen systemen
  5. Paperless graag!
  6. Data Integrity en Inspection readyness

Nous Labautomation Support helpt uw laboratorium ICT oplossingen te verbeteren

In 3 fasen worden de problemen aangepakt.

In fase 1 wordt een analyse gemaakt van de processen, data stromen en aanwezige automatiseringsoplossingen. Met deze informatie wordt een as-is afbeelding gemaakt van uw laboratorium.

In fase 2 wordt een plan gemaakt om naar een ideale situatie te komen. De ideale situatie moet matchen met de business processen en met de eisen met betrekking tot regelgeving zoals Data Integrity.

In het plan wordt de to-be situatie geschetst en worden projecten geïdentificeerd om stapsgewijs tot deze situatie te komen. Ook wordt het bedrijfsvoordeel duidelijk gemaakt door middel van een business case.

Oplossingen kunnen verbetering of implementatie van LIMS, ELN, CDS en EDMS systemen zijn, maar in kleinere gebruikers organisaties zijn misschien eenvoudigere en goedkopere oplossingen mogelijk.

In fase 3 worden de oplossingen geïmplementeerd.

Nous Labautomation Support is de brug tussen het laboratorium en de ICT

De ICT-afdelingen begrijpen vaak niet wat het laboratorium wil. Hierdoor ontstaan vaak lange en moeizame discussies tussen ICT- en laboratorium personeel. Dit is frustrerend voor beiden. Dat is echt niet nodig!

Ik help het laboratorium met het vertalen van de gebruikerswensen naar bruikbare informatie voor de ICT-afdelingen. Dit doe ik door aan de ene kant mijn laboratorium en ICT-kennis aan te wenden en daarnaast mijn communicatieve skills te gebruiken.